Simpozijumi

Prijave za članstvo na

Prisustvo Simpozijumima je otvoreno za sve članove/ice Inicijative za tržišnu ekonomiju i pozvane goste. Tokom održavanja Simpozijuma važe pravila koja možete naći na sljedećoj strani.

Ukoliko niste još uvijek član/ica Inicijative, na gorepomenutoj strani možete naći više detalja kako to možete postati u najkraćem mogućem roku.

16/01/2022

Svečanim Simpozijumom započinje rad Inicijative

Inicijativa za tržišnu ekonomiju je privatna, neprofitna i nestranačka organizacija sa sjedištem u…

Opširnije