Intrekopedija

Riznica ekonomskih ideja za nove generacije

Izdvojeno

Svečanim Simpozijumom započinje rad Inicijative

Inicijativa za tržišnu ekonomiju je privatna, neprofitna i nestranačka organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori koja promoviše ideje slobodnog tržišta, ograničene državne intervencije i…