Ekonomska pismenost za 31 sat

Inicijativa za tržišnu ekonomiju je privatna, neprofitna i nestranačka organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori koja…

Saznajte više detalja

Žene u ekonomiji

Inicijativa za tržišnu ekonomiju je privatna, neprofitna i nestranačka organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori koja…

Saznajte više detalja

Škola objektivizma za mlade

Inicijativa za tržišnu ekonomiju je privatna, neprofitna i nestranačka organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori koja…

Saznajte više detalja