O nama

Za slobodnu, otvorenu i decentralizovanu Crnu Goru

Ko smo mi?

Mreža za globalne komunikacije

Nevladino udruženje Mreža za globalne komunikacije je nastalo kao zajednička organizacija nekoliko pro-liberalnih udruženja iz Crne Gore, a zvanično je osnovana 4. aprila 2019. godine. Osnovni principi i vrijednosti udruženja su građanske slobode, slobodno i otvoreno društvo, vladavina prava, slobodno tržište i preduzetništvo. Članovi Mreže za globalne komunikacije su pojedinci i stručnjaci iz poslovnog, političkog i akademskog svijeta koji ulažu značajne napore u osnaživanju mladih ljudi i njihovih potencijala kroz različite aktivnosti kako u Crnoj Gori, tako i u inostranstvu.

Primarni zadatak Mreže za globalne komunikacije je da osigura razvoj slobodnog, odgovornog i prosperitetnog društva kroz organizaciju sljedećih aktivnosti: (a) Edukacija i osnaživanje mladih lidera organizacijom različitih radionica, seminara i konferencija; (b) Pružanje praktične i finansijske pomoći u istraživačkim projektima koji obuhvataju oblasti naših istraživanja; (c) Jačanje veza između privatnog i javnog sektora kroz analizu javnih politika i zakona, te ukazivanje na ograničenje sloboda koje bi mogle značajno uticati – odnosno imati implikacije – na budući prosperitet društva.

Inicijativa za tržišnu ekonomiju

Inicijativa za tržišnu ekonomiju je privatna, neprofitna i nestranačka organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori koja promoviše ideje slobodnog tržišta, ograničene državne intervencije i decentralizacije.

Naš cilj jeste da njegujemo principe i vrijednosti slobodnog tržišta kojima smo se obavezali potpisujući Deklaraciju o slobodnom tržištu, a koja bi trebala da podstiče građane/ke Crne Gore da sljedeći sopstvene interese konstruktivno utiču na prosperitetan razvoj cjelokupnog društva, pritom pokušavajući da ograničimo moć i opseg djelovanja državnog aparata.

Osnivanje Inicijative su pored građana/ki iz Crne Gore podržale i brojne međunarodne organizacije i pojedinci sa kojima djelimo temeljne liberalne vrijednosti. Članovi/ice Inicijative nastoje da kroz različite forme komunikacije predstave ideje slobodnog tržišta na način da one budu dostupne i razumljive svima u Crnoj Gori bez obzira na demografsku strukturu.

Finansijska nezavisnost je od ključnog značaja za uspješno sprovođenje svih gorenavedenih zamisli. Zbog toga, nastojimo da sva sredstva za sprovođenje različitih aktivnosti koje organizujemo u Crnoj Gori prikupljamo isključivo iz privatnih fondova. Naši donatori su uglavnom pojedinci i privatne fondacije koje istinski vjeruju u slobodnu, otvorenu i decentralizovanu Crnu Goru.

Struktura udruženja

Strukturu udruženja čine Skupština, Izvršno vijeće i Savjetodavno vijeće. Zvaničnim Statutom nevladinog udruženja Inicijativa za tržišnu ekonomiju predviđeno je da Skupština bira Izvršno vijeće na određeni period, dok se članovi Savjetodavnog vijeća biraju na neodređeni period. Zadaci Izvršnog vijeća sastoje se u rukovođenju udruženjem i organizaciji svih aktivnosti predviđenih strateškom dokumentacijom, dok se zadaci Savjetodavnog vijeća uglavnom ogledaju u praćenju i evaluaciji postignutih rezultata i komunikaciji određenih sugestija koje bi mogle unaprijediti sveukupni rad Inicijative.

Slobodan Franeta

Predsjedavajući Izvršnog vijeća

Aneta Vaine

Predsjedavajuća Savjetodavnog vijeća

Deklaracija o slobodnom tržištu

Crna Gora je prema svemu sudeći ostala zarobljena u prelaznom periodu koji je uslijedio nakon fijaska socijalističkog sistema. Posljedice te zarobljenosti dovele su do stvaranja pogodnog ambijenta za razvoj kroni-ekonomije i poltronizma. O prvom fenomenu je bilo dosta riječi u prethodnim tekstovima, te bi bilo suvišno baviti se istim iznova.

Ukoliko bi se kojim slučajem trenutni političari osvjestili i shvatili da put kojim su krenuli nesumnjivo vodi u ambis onda bi trebalo da razmišljaju o alternativnim putevima kako bi isti izbjegli. Jedan od tih alternativnih puteva je put „bolnih“ reformi koji podrazumijeva odricanje političke kontrole nad državnim preduzećima i oslobađanje države od kroni-ekonomije i poltronizma.

Oslobađanje od kroni-ekonomije podrazumijeva jačanje institucionalnih okvira koji će obezbjediti jednake uslove za tržišno nadmetanje svakom pojedincu, dok oslobađanje od poltronizma znači omogućavanje svakom pojedincu da bude finansijski nezavisan, te da ima potpunu slobodu da kritički nastupa prema svakom činu nepočinstva bilo da su ono dolazi od ljudi iz njegovog okruženja (odnosno partije), ili nekog drugog.

To je jedini put kojim možemo obezbijediti zdravo društvo u kojem se nacionalni ponos neće mjeriti prema ljubavi i vjernosti iskazanoj jedno partiji, već prema onome što je svako od nas učinio da ovo društvo bude bolje.

Potpišite Deklaraciju o slobodnom tržištu