Kontakt

Imate pitanja ili nedoumice?

Osnovne informacije

NVU Inicijativa za tržišnu ekonomiju
18. novembar 2021. godine
Podgorica, Crna Gora – ME

Predsjedavajući Izvršnog vijeća

Slobodan Franeta
Mreža za globalne komunikacije

e: [email protected]
t: +382 (67) 410 336
s: www.intrek.org/slobodan-franeta