3. januar 2021. godine

Izjava o privatnosti

Članovi izvršnog vijeća nevladinog udruženja „Inicijativa za tržišnu ekonomiju“ (u daljem tekstu Udruženje) nastoje da svim internet posjetiocima omoguće privatnost tokom korišćenja platforme bilo prilikom naručivanja određenih proizvoda, slanja elektronske pošte i/ili prijavljivanjem na periodične biltene koje šalje Udruženje. Sve informacije dostavljene od strane posjetioca su strogo povjerljive i neće biti prodavane, iznajmljivane, ili date na korišćenje drugoj organizaciji ili kompaniji.

Na pojedinim stranicama posjetioci mogu naručiti proizvode, poslati zahtjeve ili se prijaviti za primanje određenih informacija u vezi rada Udruženja. Takve specifične informacije i zahtjeve će Udruženje koristiti za ispunjavanje istih. Pored toga, takve dobrovoljno date informacije mogu se povremeno koristiti i u svrhe promocije određenih proizvoda ili usluga koje mogu biti od interesa za posjetioce, ali jedino u slučaju ukoliko je pošiljalac gorepomenuto Udruženje.

Iako Udruženje može koristiti ove informacije kako bi vas kontaktiralo ili slalo materijale u marketinške svrhe (kao što su izvještaji, bilteni, pretplate na časopise, i slično), ono će težiti da preduzme sve neophodne korake kako bi zaštitilo posjetioce od neovlašćenog pristupa trećih lica.

Udruženje nije i ne može biti odgovorno za postupanje internet stranica ili korišćenje usluga na koje možete biti upućeni poveznicom sa sajta, uključujući podatke i sadržaj tih stranica. Prilikom posjete drugih internet stranica imajte u vidu da se Izjava o privatnosti ovog Udruženja ne primjenjuje na internet prezentacije ili sadržaje na stranicama trećih strana, kojima možete pristupiti preko poveznice (linka) sa ovog sajta.

Vaše kretanje i interakcija na bilo kojoj internet prezentaciji trećih strana ili uslugama koje oni pružaju, uključujući i one za koje na našem sajtu postoji poveznica ili reklamna poruka, podležu isključivo pravilima i politici tih trećih strana.

Najtoplije se preporučuje da se upoznate sa Politikom privatnosti svake internet prezentacije kojoj pristupate, te o eventualnim nedoumicama i/ili pitanjima upoznate vlasnike tih internet stranica.

Za sve dodatne infromacije možete kontaktirati članove našeg izvršnog vijeća putem sljedeće adrese: [email protected]

Udruženje zadržava pravo da promjeni ili modifikuje ovu Izjavu. O važnim promjenama i dopunama Udruženje može obavjestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem takve  informacije na sajtu. Korišćenjem bilo kog sadržaja na sajtu Udruženja smatra se da ste upoznati sa najnovijim pravilima o uslovima korišćenja kao i politici privatnosti istog.