Grupa građana je 2019. godine pokrenula kampanju pod nazivom #PAYPAL4ME, kojom pokušavaju da animiraju kompaniju PayPal da omogući sve svoje platne usluge korisnicima u Crnoj Gori, prije svega usluge razmjene novca preko interneta.

Jedan od inicijatora kampanje Slobodan Franeta je kazao da je misteriozno pitanje kome smeta PayPal u Crnoj Gori, s obzirom da je dio njegovih usluga dozvoljen prije nekoliko godina, ali dio, prije svega primanje novca preko PayPal naloga, se i dalje blokira.

“Mi pokušavamo da istražimo to pitanje i da vidimo šta je to problem sa PayPalom u Crnoj Gori”, rekao je Franeta.

On je rekao da puni servisi PayPala mogu predstavljati problem poslovnim bankama jer bi se smanjio broj transakcija preko njihovih sistema, ali bi potencijalno bio problem i Centralnoj banci.

“CBCG bi malo teže pratila novčane tokove”, dodao je Franeta.

Kome smeta Paypal?

Paypal servis je vodeći međunarodni servis za razmjenu novca putem interneta. Nastao je 1998. godine kao alternativa tradicionalnim sredstvima razmjene, kako bi olakšao trgovinu i smanjio transakcione troškove između kupaca i prodavaca ma gdje god se oni nalazili. Iako je Crna Gora ušla u Paypal sistem još 2014. godine, nije se mnogo uradilo na potpunoj integraciji ovog sistema.

Kako uvijek i biva, “krivca” je teško pronaći u tom haosu jer svi upiru prstom u onog drugog, ili trećeg. U trouglu Paypal – država (CBCG) – banke čini se da je jedino Paypal kompaniji u interesu da bude u Crnoj Gori.

Centralnoj banci bi ovo otežalo praćenje i eventualnu kontrolu novčanih tokova i transakcija, dok sa druge strane komercijalne banke bi izgubile svoj primat u posredovanju pri mnogim transakcijama jer bi građani mnogo lakše i jeftinije plaćali dobro ili uslugu putem Paypal servisa nego koristeći platne kartice.

Sa sve češćom potrebom za Paypal servisima, raste i podrška crnogorskih građana ovoj kompaniji.

“Crna Gora, kao mali sistem, mora koristiti sve alate za promociju i širenje izvoza, te samim tim smatramo veoma korisnim, i u uslovima tehnološkog buma obaveznim, uvođenje ovog sistema.” kaže Mirza Mulešković iz Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG)


Izvor: Investitor / Vijesti.me